Antipsychiatrie

Antipsychiatrie je myšlenkový směr, který vychází z přesvědčení, že veškeré takzvané psychické choroby jsou jen adekvátní reakcí na patologické sociální prostředí, v němž žijeme. Klasická psychiatrie je pak pouze oporou společnosti, která je sama o sobě vadná a "nemocná" a která tak pouze stigmatizuje lidi, kteří jsou jí z různých důvodů nepohodlní, neboť nežijí na základě společenských pravidel, na nichž společnost stojí.

Vnímání toho, co je to patologické chování se v čase liší. Co bylo před sto lety nenormální je dnes běžný standard a naopak! Antipsychiatrie neuznává diagnostikování psychických chorob u lidí a odmítá nápelkování a stigmatizování na základě psychických rysů člověka - jakkoliv mohou být ony rysy v rozporu se současnými společenskými konvencemi.

V lidském mozku a vědomí není nic stálé, vše se neustále mění a vrozené psychické onemocnění je tím pádem nesmysl. Například zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud tvrdil, že veškerá lidská psychika je výsledkem vývoje od nejrannějšího dětství až do aktuálního stádia jedince a všechny věci, které v sobě člověk má, mohou být terapeuticky uchopeny a lze s nimi dále pracovat. Tak vznikla ona slavná psychoanalýza, s níž Freud zaznamenal obrovské úspěchy.

Známý psycholog dvacátého stoleí R. D. Laing zase zastával názor, že takzvané osobnostní poruchy jsou pouze přirozenými reakcemi na stresové situace a jako takové mohou mít pozitivní efekt v podobě vypořádání se s těžko řešitelnou situací. Podle něho je lidská mysl natolik složitá věc, že ji nelze regulovat na jednoduchý systém pouček a parametrů, které označíme za správné nebo zdravé a na jejichž základě poté hodnotíme konkrétní jednotlivce a označujeme je jako "nemocné". Takové vnímání lidské psychiky je krajně nepřesné a tento přístup nutně vede k dalšímu prohlubování problému u daného člověka, který na sebe začne koukat jako na někoho, kdo se nutně potřebuje "vyléčit". Ve skutečnosti však nemocný vůbec není, pouze nevykazuje znaky, které byli společností uznačeny za žádoucí. V konečném důsledky jsou tak omezována lidská práva a s člověkem je zacházeno jako s porouchanou věcí.

Antipsychiatrie jako hnutí upozorňuje na temné stránky psychiatrie a varuje před zneužíváním vědeckých poznatků o lidské psychice společenským establishmentem. Jedním ze symbolů antipsychiatrie je žlutá stuha. 

 Žlutá stuha