Psychoanalýza

Jedním ze základních východisek psychoanalýzy je, že veškeré vnější projevy lidské psychiky mají základ ve vnitřních strukturách člověka, které se neustále mění a vyvíjí na základě jeho životních zkušeností. Každá lidská reakce je tak v součtu výsledkem aktuálních vlivů a zároveň také všeho, co doposud daný jedinec zažil. Zakladatelem psychoanalýzy byl Sigmund Freud. Mezi jeho následovníky patřili například Carl Gustav Jung nebo později Jacques Lacan.

Jako jedna z mála se psychoanalýza zaměřuje především na řešení příčin problémů, místo aby jen uhlazovala symptomy. V moderní době proto upadla v nemilost a není už příliš populární, protože lidé dnes potřebují především rychlé řešení, které jim rychle uleví od bolesti, a pátrat po důvodech, které onu bolest vyvolali, to už se dnes nikomu nechce. To samozřejmě vede k tomu, že původní příčiny pouze odsouvají do pozadí, kde se dále posilují a pak se znovu vrací v ještě větší síle.

Psychoanalýza dále tvrdí, že lidská realita (to, jak my lidé realitu vnímáme) se skládá ze tří složek, které jsou navzájem neoddělitelné, jsou zavinuté do sebe a jedna bez druhé ztrácí smysl. Podrobné vysvětlení si můžete přečíst v článku Až na dřeň na webu psychoanalýza.com

 

Psychoanalýza

Užívání antidepresiv a obecně léků tlumících bolest má dle psychoanalýzi za následek pouze zapouzdření problému a jeho uklizení do pozadí, kde ovšem páchá další škody. Důležitým předpokladem pro úspěšnou terapii je proto skutečná snaha a vůle zabývat se vlastním životem místo utíkání před ním.